PHT MARIKO Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Królowej Marysieńki 31/87

tel. 022 / 8421147, tel. kom. 0601 206 920
biuro@mariko.pl

NIP 951-20-47-363, REGON 015168392

Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie
XX Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS : 0000119730

Konto: PKO S.A. XV O/WARSZAWA
10801011-59226-27001-801000

Biuro czynne: 7.00 ÷ 15.30 (pon.-pią), fax czynny 24 h